Informace pro hospitalizaci pacientů

Podmínky pro přijetí do rehabilitační péče

Co mám dělat, když jdu na plánovanou operaci a chci se přihlásit do rehabiliatční péče ve vašem zařízení?
Co nejdříve po obdržení termínu operace vyplnit formulář k ubytování a ten obratem odeslat na adresu příjmové kanceláře. V zařízení,  kde bude provedena operace, nahlašte, že máte u nás rezervaci. Nic dalšího zařizovat nemusíte, o vše se postaráme.

Jaké jsou podmínky pro přijetí z jiného zařízení (překlad z lůžka na lůžko)?
Vždy domlouvá ošetřující lékař odesílajícího zařízení. Více informací viz. níže.

Jaký mám termín přijetí (pacienti přicházející z domácí péče)?
Předběžný termín nástupu nelze vzhledem ke kapacitě zařízení domluvit. Přesný termín Vám bude sdělen cca týden před nástupem do zařízení. Více informací zde.

Je zde připojení k internetu?
Ano, pacienti mají k dispozici WiFi síť, která je dostupná v celém areálu.


Co si mám s sebou vzít?
 • Občanský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokud máte i zdravotní průkazy (diabetologie, kardiostimulace, varfarinizace, apod.).
 • Speciální léky v originálním balení (léky neurologické, psychiatrické, insuliny, inhalační preparáty, apod.)
 • Toaletní potřeby, osobní prádlo, plavky, přezůvky, pevnou obuv pro nácvik chůze, obuv do mokrého prostředí (typ crocks nebo podobné).
 • Pokud používáte, tak francouzské berle, vycházkové hole, ortézy, korzety, protézy, brýle, naslouchátka, případně jiné zdravotní pomůcky.
Přijetí do rehabilitačního ústavu musí předem schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny pacienta v regionu bydliště pacienta.

Pacienti jsou pro tento typ péče přijímáni zpravidla jako překlad z lůžkových oddělení nemocnic s cílem pokračovat v restituci, substituci či kompenzaci poruchy či ztráty funkce ve stadiu stabilizace choroby.

Pro přijetí pacienta z domácího prostředí vyplní Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně praktický lékař na základě doporučení specialisty (neurologa, ortopeda, chirurga, rehabilitačního lékaře,…) a odešle ke schválení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny pacienta.

Pacient musí být schopen fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při poskytování rehabilitační péče.
Přehléd léčených onemocnění:
 • stavy po ortopedických operacích
 • stavy po traumatech, osteosyntézách, amputacích končetin
 • stavy po cévních mozkových příhodách po odeznění akutního stadia
 • stavy po neuro- a spondylochirurgických výkonech
 • centrální a periferní parézy a plegie různé etiologie
 • degenerativní postižení nosných kloubů či páteře
 • revmatické choroby
 • stavy spojené s dlouhodobou imobilitou, je-li pravděpodobné zle
Nemohou být přijati pacienti:
 • kteří nejsou schopni aktivní spolupráce (z důvodu kognitivní poruchy, nezájmu)
 • s akutní infekcí či přenosnou chorobou
 • s nízkou funkční rezervou (z důvodu chronického onemocnění, věku apod.)
 • u nichž není stabilizováno chronické onemocnění (např. onemocnění srdce, plic, onkologická onemocnění …)
 • neschopností adaptace na změnu prostředí
 • u nichž bylo dosaženo funkčního maxima, jejich stav je stacionární a zlepšení nelze očekávat
 • z důvodu nevyřešené sociální situace

Ubytování

Image
Pavilon A

 • A2 patro - nadstandardní 1 lůžkové pokoje
1 lůžkové pokoje pro soběstačné pacienty - s TV, internetem, s vlastní koupelnou a WC, lednicí a kuchyňskou linkou

 • A2 patro - nadstandardní pokoje
2 lůžkové pokoje pro soběstačné pacienty - s lodžií, TV, internetem, vlastní koupelnou a WC, lednicí

 • A1 patro - nadstandardní pokoje
3 lůžkové pokoje pro soběstačné pacienty - s lodžií, TV, internetem, vlastní koupelnou a WC, lednicí

 • A0 patro - patro pro pacienty s omezením hybnosti
2 lůžkové pokoje se zvýšenou ošetřovatelskou péčí - s lodžií, TV, internetem, vlastní koupelnou a WC, lednicí
Image
Pavilon C

 • C2 patro - standardní pokoje
Vícelůžkové pokoje pro soběstačné pacienty (max. 4 lůžkové) - s TV, internetem, vlastní koupelnou a WC

 • C1 patro - standardní pokoje
Vícelůžkové pokoje pro soběstačné pacienty (max. 4 lůžkové) - s TV, internetem, vlastní koupelnou a WC

 • C0 patro - standardní pokoje pro pacienty s omezením hybnosti
Vícelůžkové pokoje se zvýšenou ošetřovatelskou péčí (max. 4 lůžkové) - s TV, internetem, vlastní koupelnou a WC

Ceník ubytování a služeb

Všichni pacienti na standardních lůžkách v našem zdravotnickém zařízení hradí paušální příplatek na pobyt (PP) ve výši 100 Kč/den. Toto opatření je z ekonomických důvodů nezbytné, pokud nechceme připustit snížení úrovně v oblasti stravování a ubytování pacientů.

Poplatky za nadstandardní pokoje či pokoje s rozšířeným vybavením (třílůžkové) jsou uvedeny níže.

Úhradu zálohových plateb je možno provést v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet v den přijetí. Záloha je stanovena na 40 dnů hospitalizace. Konečné finanční vyúčtování bude provedeno v den propuštění podle skutečného počtu hospitalizačních dnů.

Ceník platný od 1. 1. 2023
Typ ubytování
Cena za 1 den
Záloha na 6 týdnů
Pokoj C0, C1, C2
100 Kč
4 000 Kč
Pokoj s rozšířeným vybavením A1
150 Kč
6 000 Kč
Pokoj s rozšířeným vybavením A0, A2
200 Kč
8 000 Kč
Jednolůžkový pokoj s rozšířeným vybavením
400 Kč
16 000 Kč
Procedura
Cena za 1 aplikaci
ASAlaser
275 Kč
ASAlaser u post-covid syndromu
385 Kč
Hyperbarická oxygenoterapie (platí pro dg. mimo indikační seznam)
2500 Kč
Relaxační vana
130 Kč

Ceny platné od 1. 1. 2024. Ceny jsou osvobozeny od DPH.