Úvodní
   O nás
   Kontakty
   Smluvní pojišťovny
   Co nabízíme
   HBOT
   Fotogalerie
   Informace lékařům
   Odborná praxe studentů
   Informace pacientům
   Formuláře ke stažení
   Volná místa  Rehabilitační ústav Hostinné působí od počátku roku 2004 po rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě bývalé LDN. Rehabilitační ústav Hostinné je dán novou registrací NZZ Krajským úřadem Královehradeckého kraje č. j. 3479/ZD/2004 a změnou zřizovací listiny zřizovatele - Královehradeckého kraje.

Rehabilitační ústav poskytuje léčebnou rehabilitaci v lůžkovém zařízení v nepřetržitém provozu a ambulantní fyziatrii, balneologii a léčebnou rehabilitaci. . Režim léčebného pobytu je charakteru nemocničního a nikoli lázeňského – není možné opuštění ústavu přes noc nebo na víkend. S personálním a přístrojovým vybavením vydala v souladu s § 10 odst. 3 zák. 160/92Sb. v platném znění souhlas ČLK.

Rehabilitační ústav Hostinné má toho času 159 lůžek

Ubytování

Z důvodu zachování kvalitní úrovně stravování a ubytování je vybírán paušální příplatek na pobyt /PP/ na kterémkoli lůžku ve výši 60 Kč/den.

Pavilon A - nadstandartní pokoje A2
2 lůžkové pokoje pro soběstačné pacienty s lodžií, TV, internetem, vlastní koupelnou a WC, lednicí - 100 Kč/lůžko/den+PP

Pavilon A - A1
2 lůžkové pokoje se zvýšenou ošetřovatelskou péší - vybavení a poplatky viz. A2

Pavilon A - A0
3 lůžkové pokoje pro soběstačné pacienty s lodžií, TV, internetem, vlastní koupelnou a WC, lednicí - 50 Kč/den + PP

Pavilon C - standartní pokoje
Vícelůžkové pokoje /až 4 lůžkové/ s vlastní koupelnou a WC - PP

Převládající diagnosy naší klientely:
a/ Stavy po traumatech pohybového ústrojí
b/ Stavy po implantaci totální endoprotézy
c/ Stavy po cévních příhodách mozkových
d/ Parézy a plegie / mono-, para-, hemi-, tetra-/ nejrůznější etiologie - poúrazová, pooperační, postinfekční etc.
e/ Imobilizace
f/ Revmatické postižení skeletu
g/ Chronické stavy vyžadující hyperbarickou oxygenoterapii
h/ Stavy po neuro- a spondylochirurgických výkonech
ch/ Stavy po amputacích končetin

Délku hospitalizace určuje dle zdravotního stavu ošetřující lékař. Příjem pacientů je plánován. Je určován zákonem 369/2012 Sb od 1.4.2012 /vice v Info pacientům a Info lékařům/.RÚ Hostinné poskytuje lůžkovou rehabilitaci převážně pro spádovou oblast Královehradeckého, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje. Výjimkou nejsou v indikovaných případech pacienti z ostatních regionů.
 

©2005-2018 Rehabilitační ústav Hostinné